Battvatt - Publicerad: 2015-09-13 21:48:50


Erbjudande om båttvätt från Pampas Marina

Styrelsen har mottagit ett meddelande med ett erbjudande om att utnyttja den båttvättningsanläggning som finns vid Pampas Marina. För medlemmar som efter 2018-01-01 inte avlägsnat biocidfärger från sina båter eller som av någon anledning fått beväxning på på båtbotten kan detta vara ett alternativ.

Det finns anledning att anta att flera liknande erbjudanden kommer att komma lite fram över, vartefter de större marinorna och båtklubbarna anskaffar utrustning.