Forelaggande - Publicerad: 2015-09-13 21:15:01


Föreläggande gällande tvättning av båtar som är målade med biocid-färger

Kungberga Båtklubb har mottagit ett förläggande från Ekerö Kommun om att båtar bemålade med bottenfärger som innehåller biocider inte får tvättas efter 2018-01-01 utan särskild hantering av spillvattnet. Föreläggandet är ingen överraskning utan är helt i linje med miljöarbetet som vi bedriver inom klubben.

I praktiken innebär detta att båtar som har bottenfärger med biocider måste tvättas i en anläggning som tar hand om spillvattnet så att gifter inte kommer ut i naturen

Detta hanteras naturligtvis bäst genom att inte använda biocidfärger. I Mälaren har vi inte dom problemen med påväxning av alger som kan förekomma i Östersjön. Tag bort gammal färg från båtbotten om du inte är säker på att den är fri från biocider.

Båtar som inte avlägsnat biocidfärger får fr o m 2018-01-01 inte tvättas, var sig inom båtklubbens område eller på andra platser som inte är speciellt utrustade för att hantera detta.

Flera av de större marinorna har satsat på att bygga speciella båttvättar som kan hantera spillvattnet.

Styrelsen i Kungberga Båtklubb har en uttalad policy att verka för att informera medlemmar om att avstå från användning av biocidfärger och att befintliga biocidfärger avlägsnas från båtarna.

Om du har frågor om detta, kontakta Styrelsen.