Giftfritt - Publicerad: 2014-05-02 07:54:35


Använd endast giftfria färger

Miljökraven på båtlivet stramas åt genom olika lagar och myndighetsbeslut. Nya krav ställs på båtklubbar om att få bort gifterna ur färgerna. Det är viktig för oss alla att vi tar tag i dessa frågor och därför uppmanas du att använda giftfria bottenfärger

Det skall numera finnas så kallade "hårda" bottenfärger som har en struktur som gör att dom inte blir beväxta. Använd gärna sådan färg

När du avlägsnar gammal, kanske giftig bottenfärg, måste avskrap samlas in. Lägg därför gärna en plast eller liknande under båten när du arbetar bort färgen