Hedersmedlemmar - Publicerad: 2017-03-21 13:46:01


Nya hedersmedlemmar 2017

Årsmötet beslutade att utse frånträdande hamnkapten Jan-Ove Sundin och frånträdande biträdande hamnkapten Sten Eklund till hedersmedlemmar. Båda dessa herrar har lagt ner ett stort arbete för klubben under många år.

Båda avtackades med blommor under årsmötet.