Markning - Publicerad: 2014-05-02 07:39:50


Allt som skall ligga kvar på uppställningplatsen skall märkas

Allt som lämnas på uppställningsplatsen skall vara märkt med namn, mobilnummer och båtplatsnummer.

Det är viktigt att vet vem som äger vad och att personen kan kontaktas om material behöver flyttas. Detta gäller allt som är uppställt, dvs också släp/båtvagnar

Saker som inte är ordentligt märkta kan komma att avlägsnas från området