Miljoavgift - Publicerad: 2015-04-15 23:19:35


Ekerö kommuns miljöavgift

En avgift tas numera ut av alla båtklubbar i kommunen för att finanseriera de tjänster som tillsatts för att övervaka miljöfrågorna. Under årsmötet den 14 mars 2015, beslutades att denna avgift som debiteras klubben skall fördelas på medlemmarna.

På din räkning från klubben, som skickats ut i nyligen har denna avgift redovisats som en separat post

Klubbens har även på kommunens begäran utsett en person som ansvarig för miljöfrågor. För närvarande hanteras denna roll av ordföranden